Kurs BLS

Kurs BLS

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Opracowany przez AHA kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 roku. Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych zarówno przez jednego ratownika, jak i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony dla personelu medycznego, który musi posiadać umiejętność rozpoznawania kilku stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywania RKO, korzystania z AED oraz podejmowania właściwych działań w zadławieniu szybko, efektywnie i w odpowiednim czasie.

Treść i moduły

 • Znaczenie wykonywania wysokiej jakości RKO i jej wpływ na przeżywalność
 • Zastosowanie wszystkich ogniw łańcucha przeżycia
 • Oznaki wskazujące na konieczność wykonania RKO
 • Przyswojenie umiejętności wykonywania wysokiej jakości RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Znaczenie wczesnego użycia AED
 • Zaprezentowanie umiejętności w zakresie obsługi AED
 • Skuteczna wentylacja z użyciem maseczki ochronnej
 • Resuscytacja zespołowa i przyswojenie umiejętności
 • Techniki postępowania w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym (zadławienie) u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

Materiały dla uczestnika

 • Uczestnicy mogą wybrać jedną z form materiałów szkoleniowych.
 • Podręcznik uczestnika kursu BLS zawiera kieszonkową kartę BLS
 • Podręcznik uczestnika kursu BLS w formie eBooka zawiera kartę BLS w postaci elektronicznej

Format kursu i egzamin

Na kursie tradycyjnym, prowadzonym przez instruktora, uczestnicy biorą udział w symulowanych scenariuszach oraz wykonują ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych. Nauka umiejętności oraz test ich przyswojenia przez uczestników odbywa się pod okiem instruktora BLS AHA. Uczestnicy przystępują również na miejscu do egzaminu pisemnego.

W przypadku szkolenia łączonego uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną przez internet, natomiast część praktyczna oraz test przyswojenia umiejętności są realizowane z udziałem instruktora AHA.

Rodzaj zaświadczenia o ukończeniu kursu

Certyfikat ukończenia kursu BLS ważny przez 2 lata.