Centrum Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Witamy na stronach Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie!

Misją Centrum Symulacji Medycznej jest podniesienie kwalifikacji medycznych z wykorzystaniem szkoleń symulacyjnych.

Wykonujemy realistyczne ćwiczenia przy użyciu zaawansowanego sprzętu, więc możemy wyeliminować błędy na etapie uczenia się i uzyskać korzyści dla skutecznej opieki i leczenia w przyszłości.

W Centrum Symulacji Medycznej ufamy, że wartości takie jak profesjonalizm, zaangażowanie i współpraca są kluczowe dla uzyskania doskonałej opieki medycznej. Dlatego staramy się przekazywać te wartości przyszłym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim innym uczącym się w naszym Ośrodku.

CSM bliżej

Symulacja jest metodą wykorzystywaną w edukacji medycznej do wspierania głównie przedmiotów klinicznych.

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą

Zajęcia w zakresie symulacji medycznej realizują jednostki dydaktyczne – kliniki i zakłady Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach swojego pensum.  Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej prowadzone są przez asystentów danych klinik i zakładów w ramach swojego pensum.

Centrum Symulacji Medycznej realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt. MedIQ – Symulacja w Edukacji.  Jest to projekt, w którym uczestniczą wszystkie wydziały lekarskie uniwersytetów medycznych w Polsce.  Projekt zakłada realizację minimum 5 % zajęć (z 5700 godzin) w symulowanych warunkach klinicznych w Centrum Symulacji Medycznej.

czytaj więcej...

Schemat kształcenia w CSM