Centrum Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

lic. Marcin Rusinek

W 2009 r. ukończył Stevenson Collage Edinburgh uzyskując dyplom Higher National Diploma na kierunku Computer Networking and Internet Technology. W 2011 r. uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Lublinie na kierunku Informatyka. 

W Centrum Symulacji Medycznej od 2017 r., będzie odpowiedzialny za:

- tworzenie i rozwój rozwiązań webowych wspierających działanie Centrum Symulacji Medycznej,

- obróbka i tworzenie materiałów multimedialnych,

- zarządzanie i edycja strony internetowej Centrum Symulacji Medycznej.