Centrum Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

inż. Piotr Marciniak

W 2006 r. uzyskał absolutorium na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing (Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie). W 2016 r. ukończył studia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (specjalizacja Grafika i Multimedia).

Główne zadania w Centrum Symulacji Medycznej:

  • tworzenie i rozwijaniem serwisów WWW
  • grafika komputerowa
  • edycja publikacji, pomocy naukowych i innych dokumentów
  • tworzenie aplikacji wspierającyh nauczanie
  • obróbka multimediów
  • zadania promocyjne dla zadań realizowanych przez CSM